Příběh skautingu na Valašsku

 

Dazul

Sté výročí skautingu v našich zemích je už dávno za námi. Mnohé skautské střediska uspořádaly reprezentativní výstavy, výroční akce a ty nejschopnější dokonce vydaly publikace či přímo výpravné knihy, které více či méně čtivě mapují 100 let skautingu v jejich městě či regionu.

Každé středisko, každý skautský oddíl má spoustu neskutečně zajímavých osudů, příhod a příběhů, které dohromady tvoří barvitou mozaiku, vyčnívající z občas šedivé doby. Skauting je totiž životní styl, který se neomezuje pouze na léta, kdy tato organizace mohla oficiálně existovat, ale prolínal se i dobou, kdy byl pronásledován, zapovězen a v nemilosti.

Spolu s Michálkem (spoluautorem SKAUTEUM.CZ a bývalým členem Trojky) chceme za pomoci dalších ochotných duší vytvořit a vytisknout několikasetstránkovou knihu s (pracovním)  názvem PŘÍBĚH SKAUTINGU NA VALAŠSKU. Jak pracovní název avizuje, neměla by mapovat historii i současnost pouze Vsetínského, Valašskomeziříčského, Lidečského, Kelčského a Rožnovského střediska, ale zachytit také společenství kolem dnes už neexistujících skautských středisek – Velké Karlovice, Hovězí, Jablůnka, …  A rádi bychom ke spolupráci pozvali bratry a sestry z ostatních skautských organizací působících v našem regionu – Svazu skautů a skautek České Republiky, Klub Pathfinder, …

Kniha by měla prostřednictvím textů a fotografií vyprávět příběhy konkrétních lidí, míst, věcí i oddílů propojených se skautingem na Valašsku. Jsme si jistí, že se v nich skrývají skvělé náměty na filmové scénáře, divadelní dramata i humoristické romány, které není potřeba nijak přikrášlovat.

Protože se v tento čas pracuje na podobné publikaci v Liberci, kterou inicioval Zet – Miloš Zapletal, radíme se o obsahu, pojetí a zpracování i s ním.

 • Skauting (a jeho osobnosti) ve světě i u nás – velmi stručně s odkazem na desítky knih, které toto téma zpracovaly důkladněji (Skauting for boys – Skauting pro chlapce, Základy junáctví, …. – včetně náhledů obálek)
 • Cesta skautingu z Prahy přes Valmez na Vsetín (a na ostatní místa na Valašsku ve dvacátých letech dvacátého století) – kopírování železničních cest
 • Stručný přehled o skautských organizacích od Československa, Protektorát po samostatnou Českou republiku – a jejich působení na Valašsku
 • Seznam konkrétních oddílů s krátkou anoncí (název, součást střediska, kde působil, kdy, nejsilnější období, vůdcové, počet členů, družin, tábory, akce pro veřejnost, akce pro ostatní oddíly …)
 • Časová mapa vsetínského (valmezského, …) střediska a jeho oddílů – 1920-2022
 • Vzpomínky jednotlivých vůdců oddílů (a středisek) na období, kdy oddíl (středisko) vedli – kdy převzali, od koho převzali, kso mu pomáhal, kde měli klubovnu, tábory, …. komu a kdy předali.
 • Příběhy konkrétních oddílů -vnik, zaštítění organizací, vstup (výstup) do (z) Junáka, vůdcové, … viz výše uvedená annoce + jejich výstupy v regionálním tisku + několik (samostatné podkapitoly) jejich příběhů osob, tábořišť, kluboven, …
 • Příběha a odkazy na vydané (a digitalizované) střediskové a oddílové časopisy, expediční knihy, kroniky, publikace, speciály, … – kdo je vlastní v tištěné podobě (pro zájemce o digitalizaci, zpracování historie, …)
Tábor na Dynčáku 1970. foto V. Vévoda
Tábor na Dynčáku 1970. foto V. Vévoda

Víme, že nemůžeme žádné fungující i zaniklé junácké středisko z Valašska, oddíl, vůdce, rádce nebo činovníka jakýmkoliv způsobem nutit, aby se (navíc zadarmo!) na připravované „knize“ podílel, aby sepsal příběh svůj či svého oddílu, poslal kvalitní skeny oddílových či střediskových fotografií a listů kronik. Domníváme se ale, že by si energie, kterou současní předchozí vůdcové oddílů i středisek obětovali či stále ještě vydávají, neměla být zapomenuta.

Prosíme tedy, zapátrejte ve svých privátních, družinových, oddílových či střediskových archivech a pošlete nám na pribehskautingu@oldskaut.cz   příběh váš, vaší družiny, oddílu či střediska, včetně fotografií či ukázek z vašich časopisů.

Pokud nevíš jak, nabízíme ti body, které bys neměl(a) opomenout:

 1. Název (bude očíslován dle členění kapitol a podkapitol)
 2. Svoji (autorovu) stručnou anotaci, představení, ideálně i fotografii korespondující s dobou, ve které se příběh odehrává
 3. Identifikace a popis oddílu, střediska, vůdce, rádce či věci o které budeš příběh psát
 4. Začlenění v organizační struktuře (například: družina Gingařů ze 4. chlapeckého oddílu Lvíčata, střediska Vsetín v roce 1992)
 5. Uvedení souvislostí příběhu – prostředí, doba, okolnosti, odlišnosti, …
 6. Barvitý popis příběhu(ů) při respektování prokazatelných faktů
 7. Jak, kde a kdy byl tento příběh(y) zaznamenán, publikován, sdílen …
 8. Dopad příběhu – ponaučení, příklad, motivace, …

Každý z nás osobně, každý oddíl, každé tábořistě, … má svůj příběh, či příběhů více, které mohou oslovit ostatní. Bylo velkou chybou, aby takový příběh nebyl zaznamenán.

Ve chvíli, kdy se nám podaří zaslaný(é) příběh(y) nasázet do připravované knihy (v řádu měsíců), pošleme jej ke korektuře, připomínkování sazby či dalšímu doplnění.

Předpokládáme rozsah „knihy“ 500-700 stran, nemusíš se tedy nijak omezovat. Rádi bychom, aby takovýto příspěvek byl v minimálním rozsahu 1 strana.

S čím dalším nám můžeš pomoc?

Rádi bychom „knihu“ vydali alespoň ve 300 výtiscích, což je pro tiskárnu spíše malý náklad, cena jednoho výtisku tedy bude vysoká (v dnešních cenách odhadujeme na 500-700 Kč/kus při laminované pevné vazbě, celobarevném tisku na leklém papíře, …) – a to i přesto, že všechna práce na textu, skenování, sazbě, korektuře a předtiskové přípravě bude provedena zdarma. Chceš-li vědět o ceně víc, podívej se na tisk knih ŠESTÁK – VÝBĚR 2000-2022 nebo 2. a 3. dílu KRONIKY OLDSKAUTŮ.

Nabízí se, abychom získali na tisk finanční podporu místních samospráv atd., které by takto získaly v „knize“ svůj prostor na propagaci i související text třeba o tom, jak podporovaly a podporují skauting u nich, jak se jim „tato investice“ rentuje, … U publikací tohoto typu je takováto podpora v podstatě podmínkou, aby mohly být vůbec vytištěny. Odhadujeme, že při 700 stranách a 300 výtiscích bychom potřebovali sehnat cca 200 000 Kč. Přesnou kalkulaci tisku má smysl poptat až ve chvíli, kdy bude nasázená kniha (a bude jasný počet stran) a budeme znát předběžnou poptávku (abychom jich nenechali vytisknout zbytečně moc). Každopádně bychom rádi s nabídkou podpořit tisk knihy PŘÍBĚH SKAUTINGU NA VALAŠSKU oslovili všechny skauty zastupitele či příznivce skautingu. Vždyť za posledních 32 let nepřetržité činnosti skautských oddílů na Valašsku, prošlo regionálními oddíly odhadem 7-10 tisíc dětí, z nich se mnozí angažují ve veřejné správě a jistě by rádi uvítali knihu, ve které bude zachycen i příběh oddílu ve kterém vyrostli, nebo přímo ten jejich osobní.

Prosíme tedy, ještě jednou, zapátrejte ve svých privátních, družinových, oddílových či střediskových archivech a pošlete nám na pribehskautingu@oldskaut.cz   příběh váš, vaší družiny, oddílu či střediska, včetně fotografií či ukázek z vašich časopisů.
Tábor vsetínských vlčat a světlušek ve Velkých Karlovicích, 2020. foto Hanýsek
Tábor vsetínských vlčat a světlušek ve Velkých Karlovicích, 2020. foto Hanýsek

 

 

Jeden myslel na “Příběh skautingu na Valašsku

Napsat komentář

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien